21/04/2016

Ethical fashion pop-up shops, activities, dialogue
10am to 9pm
Change Initiative
Dubai
Contact: Ayesha.Siddequa@IFDCouncil.net